20180715_143945.jpg

1. 人品敗裂之美瑛大豪雨...

2. 吃到飽的哈密瓜品質就不可能太好,看起來很甜,實際上就在台灣吃就好。

3. 好在富田農場救回來,薰衣草冰淇淋跟盛開的薰衣草花田,一溫小時候的回憶,而且可能是因為早上下大豪雨,所以雖然適逢日本連假,可我覺得人沒有預期中多,走在花田中、或從高處花田俯望整個平原的感覺很舒服,缺憾是只停留80分鐘、而且彩色花田沒盛開(今年颱風攪局,花期都慢兩週),沒關係,一定要挑個夏天再回來!

20180715_110839.jpg

20180715_110848.jpg

20180715_110906.jpg

20180715_111834.jpg

20180715_111927.jpg

20180715_111938.jpg

20180715_112027.jpg

20180715_112038.jpg

20180715_112044.jpg

20180715_112052.jpg

20180715_112056.jpg

20180715_112106.jpg

20180715_112203.jpg

20180715_112209.jpg

20180715_112213.jpg

20180715_112243.jpg

20180715_112304.jpg

20180715_112459.jpg

20180715_120922.jpg

20180715_121133.jpg

20180715_121155.jpg

20180715_121856.jpg

20180715_125943.jpg

20180715_132053.jpg

20180715_141309.jpg

20180715_141810.jpg

20180715_142755.jpg

20180715_143154.jpg

20180715_143234.jpg

20180715_143330.jpg

20180715_143353.jpg

20180715_143449.jpg

20180715_143502.jpg

20180715_143650.jpg

20180715_143741.jpg

20180715_143833.jpg

20180715_143841.jpg

20180715_143928.jpg

20180715_144013.jpg

20180715_144058.jpg

20180715_144137.jpg

20180715_144203.jpg

20180715_145345.jpg

20180715_145548.jpg

20180715_145556.jpg

20180715_150014.jpg

20180715_150124.jpg

20180715_150130.jpg

20180715_150204.jpg

20180715_150243.jpg

20180715_150630.jpg

20180715_150643.jpg

20180715_151028.jpg

20180715_151732.jpg

20180715_151846.jpg

20180715_152111.jpg

20180715_152157.jpg

20180715_152218.jpg

    全站熱搜

    Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()