live、love、laugh。用平穩的心作快樂的人。

目前分類:紐約 (17)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

CIMG4822  

先說 這是一趟不是太開心的旅程 so我不想記綠太多  

Mikya 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

CIMG4537  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4745  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4700  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4662  

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4622  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4615  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4568 

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4576  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4566  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4556  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4522  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4446  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

CIMG4417  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4396 

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

CIMG4279  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

CIMG4239  

 

Mikya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()